ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
1
วันที่ :
20 ธันวาคม 2561 11:59:02 น.
เรื่อง :
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สามารถใช้แนบขอจริยธรรมการวิจัยในคน รามาธิบดี
รายละเอียด (ถ้ามี) :

บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

   คลิก => http://www.ohrs.nrct.go.th/E-learning

เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
828
ผู้บันทึก :
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 11:59:02 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 02-2012772