ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
10
วันที่ :
22 พฤษภาคม 2562 13:59:57 น.
เรื่อง :
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่2 ปี 2562
รายละเอียด (ถ้ามี) :
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่ 2 ปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562  

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 
2. กำหนดการอบรม

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 
092-1978790


เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
450
ผู้บันทึก :
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 13:59:57 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953