ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
11
วันที่ :
13 สิงหาคม 2562 11:22:33 น.
เรื่อง :
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562
รายละเอียด (ถ้ามี) :

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย รอบที่ 3 ปี 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562

1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562
2. กำหนดการอบรม

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 02-2012772, 02-2010388, 092-1978790

เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
672
ผู้บันทึก :
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11:22:33 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953