ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
19
วันที่ :
13 พฤศจิกายน 2562 11:28:23 น.
เรื่อง :
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อการวิจัย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562
รายละเอียด (ถ้ามี) :


เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
1400
ผู้บันทึก :
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 11:28:23 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953