ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
2
วันที่ :
20 ธันวาคม 2561 11:59:32 น.
เรื่อง :
GOOD CLINICAL PRACTICES TRAINING OVERVIEW อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) สามารถใช้แนบขอจริยธรรมการวิจัยในคน รามาธิบดี
รายละเอียด (ถ้ามี) :

The Good Clinical Practice (GCP) online training consists of 12 modules. Each module  discusses a specific aspect of GCP guidelines. Throughout the course, the instructional  material  includes ICH GCP guidelines as well as the Code of Federal Regulations (CFR) for  clinical research trials in the U.S.

  คลิก =>  https://gcp.nidatraining.org

เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
1140
ผู้บันทึก :
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 11:59:32 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 02-2012772