ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
25
วันที่ :
04 กุมภาพันธ์ 2563 22:47:17 น.
เรื่อง :
ย้ายห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด (ถ้ามี) :
แจ้งผู้วิจัยทุกท่าน...หน่วยจริยธรรมการวิจัย ได้ย้ายไปอยู่ห้องประชุม 2 ของสำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  และในวันดังกล่าวจะมีการขนย้ายของขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน...


เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
364
ผู้บันทึก :
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 22:47:17 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953