ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
3
วันที่ :
12 กุมภาพันธ์ 2562 20:41:16 น.
เรื่อง :
CITI Program อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์) สามารถใช้แนบขอจริยธรรมการวิจัยในคน รามาธิบดี
รายละเอียด (ถ้ามี) :

CITI Program

    กรณีที่ผู้วิจัยทำแบบทดสอบผ่าน CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวนี้ ในการทำแบบทดสอบ

    1.Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers

    2.Good Clinical Practice (GCP) เลือก Researcher Drug ***(สำหรับโครงการ clinical trial)

    3.Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล)

     คลิก =>   https://about.citiprogram.org                       

     คู่มือการลงทะเบียน => https://sp.mahidol.ac.th/pdf/citi2019/2019-CITIPROGRAM-THA.pdf

เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
1107
ผู้บันทึก :
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 20:41:16 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 02-2012772