ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
31
วันที่ :
17 กุมภาพันธ์ 2564 14:24:48 น.
เรื่อง :
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ผลของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับจริยธรรมการวิจัย บทเรียนจาก GDPR"
รายละเอียด (ถ้ามี) :

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ผลของกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับจริยธรรมการวิจัย บทเรียนจาก GDPR" 
ใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 - 13.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 

** สามารถเก็บสะสมชั่วโมงการอบรม เมื่อครบ 6 ชม. จะได้รับ certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน**เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
348
ผู้บันทึก :
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 14:24:48 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953