ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
5
วันที่ :
22 มกราคม 2562 01:13:27 น.
เรื่อง :
ขอเลื่อนการพิจารณาโครงการวิจัยรอบที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายละเอียด (ถ้ามี) :
    จากตารางการประชุมกำหนดวันพิจารณาโครงการวิจัยรอบที่ 1  คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนขอเลื่อนวันประชุมกรรมการพิจารณาโครงการเป็น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ะ
เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
377
ผู้บันทึก :
วันที่ 22 มกราคม 2562 01:13:27 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 02-2012772