ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
9
วันที่ :
14 พฤษภาคม 2562 16:19:17 น.
เรื่อง :
สัญญาณโทรศัพท์ภายในของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนมีปัญหาทั้งหน่วย ท่านสามารถติดต่อผ่านทางมือถือ โทร 092-1978790
รายละเอียด (ถ้ามี) :
ขณะนี้ โทรศัพท์ของหน่วย EC มีปัญหาทั้งหน่วย(เป็นที่ระบบสายสัญญาณ) 
หากท่านใดต้องการติดต่อ โทร 092-1978790 (เฉพาะระบบ E-Submission)

ขอบคุณค่ะ
เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
764
ผู้บันทึก :
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 16:19:17 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953