ทันตแพทย์ประเภทงาน : ทันตกรรม

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานทันตกรรม

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

เงินเดือน : 20,090 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ 1 วัน
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 1 มกราคม 2513

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยมีสด.8หรือ สด.43 มาแสดง)
 • มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมทั่วไป 2-3 ปี
 • คุณวุฒิทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office, Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • มีใจรักงานบริการ คิดในเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดงาน

 • 1. ด้านรักษาทางทันตกรรม
 • 2. ด้านบริการวิชาการ
 • 3. ด้านอื่น ๆ

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
ความรับผิดชอบ งานทันตกรรม 0.38 Mb จำนวน ดาวน์โหลด