คนสวนประเภทงาน : คนงาน / คนสวน / เวรเปล

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ

การศึกษา : ประถมศึกษา

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เงินเดือน : 8,690 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิ ป.6 - ม.6
 • มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์สามารถประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆได้
 • ****ปฏิบัติงานที่ ฟาร์มสร้างสุข คลอง13 จังหวัดปทุมธานี****
 • ผู้สนใจสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เวลา ๐๘.๓๐
 • ที่อยู่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล-รามาธิบดี เลขที่ ๒๗๐ อาคาร ๓ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติหน้าที่ในการปลูกต้นไม้ การดูแล และการบำรุงรักษา ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น ในพื้นที่คลอง ๑๓ รวมถึงการเพาะพันธุ์พืช การกำจัดศัตรูพืช การปรับปรุงดิน การปลูกพืชหลัก หรือพืชหมุนเวียน
 • ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
 • ปฏิบัติหน้าที่ยกของ จัดส่งสิ่งของ และปฏิบัติงานด้านเอกสาร ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการดูแลการส่งต่อ ผลผลิตร่วม และงานวิเคราะห์ข้อมูลกับพนักงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท