ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ สังกัด ฝ่ายสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบ ตรวจสอบระบบ c]tด้านการพัฒนาระบบงาน IT แบบ SDLC
 4. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 5. สามารถออกแบบ Work Flow / System Flow / Diagram ต่างๆ สำหรับการพัฒนาระบบได้ และสามารถสร้าง Business case, Functional specification, Unit test case/scenario, Configuration, User manual, User guide และ Training
 6. มี Background ด้าน Healthcare business หรือ SAP ส่วน MM / FI (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 7. มีความรู้เบื้องต้นด้านฐานข้อมูล มีความรู้เบื้องต้นด้านฐานข้อมูล
 8. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาจำกัดได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบด้านการแนะนำ ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบพร้อมให้คำแนะนำการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
 2. รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ในระยะเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>