ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด งานโสตทัศนศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านผลิตสื่อ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
 • มีผลงานในรูปแบบ Portfolio หรือ Video โดยส่งผลงานที่ E-mail : pacharee.loa@mahidol.ac.th

รายละเอียดงาน

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่

 1. ภาระงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ออกแบบและผลิตสื่อ Animation/Motion Graphic/Computer Graphic/E-learning/สื่อ Multimedia/E-book ได้ วางแผนวิเคราะห์ ให้คำแนะนำระหว่างการผลิต และประเมินผลหลังการผลิตสื่อการผลิต ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมหลัก และโปรแกรมสนับสนุนการผลิตสื่อ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ภาระงานด้านวีดิทัศน์การเรียนการสอน ได้แก่ ผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาการ วิจัย และกิจกรรมพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้บริการ Teleconference ระหว่าง station ภายในคณะฯ และคณะใกล้เคียง ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณวีดิทัศน์วงจรปิดทั้งระบบเดินสาย สัญญาณภาพ-เสียง ผ่านระบบ LAN ให้บริการจัดทำสำเนาวีดิทัศน์ จัดเก็บและตรวจสอบ วีดิทัศน์ที่ผลิตแล้ว บำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ด้านวีดิทัศน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร/วิทยากรพิเศษ/วิทยากรดูงานด้านสื่อการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>