ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด
 3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตามใบสั่งการรักษาจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 2. ให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำ ,แสงเลเซอร์ และเครื่อง Biofeedback
 3. ให้การรักษาโดยการใช้เครื่องดึงกระดูกสันหลังส่วนคอและส่วนเอว
 4. การนวด เพื่อลดปวด ลดบวม กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆ รวมทั้งการใช้เครื่องลดบวม กรณีแขน/ขาบวมมาก
 5. ให้การรักษากายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคทรวงอก
 6. ให้การรักษาผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยการกระตุ้นฝึกให้เกิดการเรียนรู้การควบคุมการ เคลื่อนไหว, การรักษาสมดุลในการทรงตัวของผู้ป่วย
 7. ให้การรักษาโดยใช้เทคนิคเฉพาะด้านกายภาพบำบัด
 8. ให้ความรู้ และแนะนำผู้ป่วยในการใช้เครื่องช่วยเดินที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย ในแต่ละประเภท ตลอดจนถึงการแนะนำการใส่กายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
 9. ให้ความรู้ แนะนำญาติและผู้ป่วยในการช่วยเหลือตัวผู้ป่วยเองในกิจวัตรประจำวัน
 10. ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเพื่อการป้องกันและรักษา
 11. เข้าร่วมกลุ่มรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับ แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยและญาติเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยต่อไป
 12. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ให้สอดคล้องประสานกันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท
 • เงินเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>