ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร เภสัชกร หลายอัตรา

ดูรายละเอียดของตำแหน่งงานที่ link นี้

https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/job-detail.php?WP=qQScG3vDpYyg4Uq3GT9gnTqmqTIcM3uupUOgK3qyGTkgqJqxqT9coKtzpTIgL3quGTkgHTq0qUIcpUuhpTygWaqCGWOghJstqTIcL3uupTkgHUq0GUIgpTqhqTycWauCpWOghKstGTggpzqiqSqcpUu4pRIgqUq1GUOgozqcqPMcG3vDpYyg4UqRGRygMJqjqUycqUuvpT9gFaq0GUIgpTqhqTycWauCpWOghKstGUIgMTqSqUEcpauupUEgH3q0GUIgpTqhqTycWauCpWOghKstGT5go2qcqUAcnKu2pTygEUq0GUIgpTqhqTycWauCpWOghKstGT5go2qcqUEcnKumpT9gHUq0GUIgpTqhqTycWauCpWOghKstGTugL2qlqTScMKuGpUEgqKqjGT5gnJpzqQucAat4pR9gxUr5GBOgETqWqTWco3uX

สนใจสมัครงานออนไลน์ ได้ที่ https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

หรือส่ง resume ที่ jirarath.thi@mahidol.ac.th

 

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
เภสัชกรรม - copy4-01--OK 3.68 Mb 764 จำนวน ดาวน์โหลด
< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>