ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล ปี2563

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล 
จากสถาบันการศึกษาภายนอก  ประจำปี 2563  รายละเอียดดังนี้

1.ทุนปี 3 (ปี3 กำลังจะขึ้นปี4ในปี2563) ทุนละ 120,000 บาท ปฏิบัติงานที่รพ.รามาธิบดี 4 ปี    

2.ทุนปี 4 (ปี4 กำลังจะจบการศึกษาในปี2563)  ทุนละ 60,000 บาท ปฏิบัติงานที่รพ.รามาธิบดี 2 ปี 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศหญิง
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. มีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
- TOEIC ไม่น้อยกว่า 400  
- IELTS  ไม่น้อยกว่า3
- TOEFL - IBT ไม่น้อยกว่า 29  
- TOEFL - ITP ไม่น้อยกว่า 390
- TOEFL - CBT ไม่น้อยกว่า 90
- MU GLAD TEST ไม่น้อยกว่า 36
- MU-ELT ไม่น้อยกว่า 56  

 

วิธีการสมัคร 

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร(fileแนบ) พร้อมแนบสำเนาเอกสาร 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS (ไม่รับ Kerry)      

** ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่  31 พ.ค. 2563 ** 

 

โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
- รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป  (ติดที่ใบสมัคร)
- สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ปัจจุบัน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

- สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
    (เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง) ตามรายละเอียดข้างต้น                           

ส่งถึง
คุณจิรารัตน์ ธิติศุภกร (สมัครทุนพยาบาล)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 147 - 154

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
ใบสมัครรับทุน---ปี2563 0.31 Mb 1452 จำนวน ดาวน์โหลด
< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>