ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปวส.)

  ประกาศ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

            ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล จำนวน ๕๐ อัตรา และประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และลูกจ้างชั่วคราวนอกเงินงบประมาณ นั้น

                บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ใน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 0.93 Mb 2681 จำนวน ดาวน์โหลด
< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>