ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา นักศึกษารังสีเทคนิค ปี2563

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค ประจำปี2563  รายละเอียดดังนี้

1. ทุนปี 3 (กำลังจะขึ้นปี4 ในปี2563) ทุนละ  200,000 บาท  ปฏิบัติงานที่รพ.รามาธิบดี 3 ปี   
2. ทุนปี 4 (กำลังจะจบการศึกษาในปี2563)  ทุนละ 200,000 บาท ปฏิบัติงานที่รพ.รามาธิบดี 3 ปี 
 
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เพศชาย หรือหญิง (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. หากคณะฯประกาศว่าเป็นผู้ได้รับการพิจาณาให้ได้รับทุน
จะต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ดังนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 
  - TOEIC             ไม่น้อยกว่า 400 
  - IELTS              ไม่น้อยกว่า 3  
  - TOEFL - IBT     ไม่น้อยกว่า 29     
  - TOEFL - ITP     ไม่น้อยกว่า 390
  - TOEFL - CBT     ไม่น้อยกว่า 90    
  - MU GLAD TEST ไม่น้อยกว่า 36  
   
  - MU-ELT            ไม่น้อยกว่า 56  

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร(fileแนบ) พร้อมแนบสำเนาเอกสาร 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS  (ไม่รับ Kerrry)  ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 
โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
  - รูปถ่ายขนาด  นิ้ว หรือ นิ้ว จำนวน 1 รูป  (ติดที่ใบสมัคร)
  - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ปัจจุบัน)   
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
   
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
   
  - สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  - สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
    (เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ตามรายละเอียดข้างต้น
  - สำเนาหลักฐากการผ่านการเกณฑ์ทหาร สำหรับเพศชาย (เฉพาะสด. 8 หรือ สด. 43)               

ส่งถึง
คุณจิรารัตน์ ธิติศุภกร (สมัครขอทุนรังสีเทคนิค)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 147 - 154

 

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
ใบสมัครรับทุน---ปี2563 0.31 Mb 602 จำนวน ดาวน์โหลด
< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>