ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เภสัชกร

 คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. คุณวุฒิปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ขั้นต่ำ 400 คะแนน
4. มีใจรักงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาล
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

ลักษะงาน
1. ช่วยตรวจสอบและแก้ปัญหาจากการสั่งยา
2. ควบคุมดูแลการจ่ายยา ส่งมอบยาพร้อมให้คำอธิบายแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้อง
3. ช่วยควบคุมการสำรองและการเก็บรักษายา ให้ยาคงคุณภาพและมีจำนวนที่เหมาะสม
4. ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางด้านยา และให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป
5. สอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มาฝึกงาน
6. จัดทำข้อมูลต่างๆทั้งในรูปรายงานและแฟ้มข้อมูล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเพื่อประโยชน์ในการศึกษา
7. ค้นคว้าวิจัย หรืองานบริการ 

ปฏิบัติงาน

 • โรงพยาบาลรามาธิบดี (อาคารหลัก) 
 • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 • ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 • สถาบันการแพทย์จักีนฤบดินทร์ (อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)


หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจาณาคุณสมบัติเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
2. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
 

เงินเดือนและค่าตอบแทน

 • เงินเดือน   23,440  บาท
 • เงินเพิ่มพิเศษ  5,000 บาทต่อเดือน
 • เงิน พตส. 1,500 - 3,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าตอบแทนเวรวันหยุดและเวรดึก
 • ค่าตอบแทนเวรคลินิกพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบบครัว
 • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
 • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร

 

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>